Onze werkwijze

Aanmelden

Aanmelden kan via de website of telefonisch. Als de aanmelding via de website binnenkomt, zullen wij telefonisch contact opnemen. De aanmelding geeft mij als bewindvoerder een korte situatie schets. Wij willen graag weten om wie het gaat, wat de persoonlijke situatie is en of er schulden zijn. Als uit de aanmelding blijkt dat bewindvoering een oplossing kan zijn, wordt er een kennismakingsgesprek ingepland.


Kennismaking

Het kennismakingsgesprek vindt bij voorkeur plaats bij je thuis samen met je begeleider of een familielid. Tijdens dit gesprek stellen wij onzelff voor en willen wij graag meer horen over jou. Wie ben je, hoe ziet je leefsituatie eruit en waarom wil je onder bewind worden gesteld. Na afloop van de kennismaking bespreken we of bewindvoering de juiste oplossing is. Daarna wordt er een aanmeldingsformulier ingevuld door jou en je begeleider ter voorbereiding op het intake gesprek.


Intake

Voordat het intakegesprek plaats vindt is het handig om bepaalde informatie te hebben. Denk hier bij aan vaste lasten, inkomen en eventuele schulden. Hierdoor kunnwn wij de juiste vragen stellen tijdens het gesprek, zo zien we niets over het hoofd. Het intakegesprek vindt (indien mogelijk) plaats bij jou thuis samen met de begeleider of een familielid. Na het intake gesprek vertel wij welke documenten er nog moeten worden aangeleverd en beantwoorden wij de vragen. Een belangrijk onderdeel is het maken van afspraken over de samenwerking. Wij dienen het verzoek tot onder bewindstelling in bij de rechtbank. Je ontvangt een folder met hierin de werkwijze van de Raadsmannen, de afspraken en enkele andere belangrijke dingen om te weten. Ook ontvang je de klachtenprocedure op papier.


De zitting

Als het verzoek bij de rechtbank is ingediend, volgt er binnen 3 maanden een uitnodiging van de rechtbank voor een hoorzitting. We gaan samen, eventueel met een familielid, naar de rechtbank toe. De rechter zal vragen stellen aan ons beide. Hierbij beoordeelt hij of bewindvoering echt nodig is. Als wij als bewindvoerders worden benoemd door de rechter ontvangen wij een brief: de beschikking. Na ontvangst van de beschikking start het bewind en beheeren wij als bewindvoerder de financiën. Kijk op www.rechtspraak.nl voor een animatiefilm over de gang naar de rechtbank.


Onder bewind

Bewindvoering betekent dat er veel verandert. Dingen gaan in overleg, maar soms neemt de bewindvoerder de beslissingen. Je ontvangt elke maand je rekeningafschriften, zodat je kan zien wat wij doen of je logt in bij Onview om je rekeningen te bekijken. Als je post ontvangt geef je dit aan ons door. Wij zullen zorgen dat de post wordt behandeld en praat met de deurwaarders, waardoor ze niet meer aan de deur hoeven komen. Als er wat verandert, bijvoorbeeld je wilt verhuizen, je gaat samenwonen/ uit elkaar of je bent zwanger, dan vertel je ons dit zo snel mogelijk. Samen kijken we hoe we de nieuwe situatie goed kunnen regelen. We maken een budgetplan en afspraken zodat je precies weet waar je aan toe bent. Je krijgt zoveel mogelijk zelfstandigheid binnen de grenzen van de maatregel van bewindvoering. Als je na een tijd de financiën weer zelf wilt gaan doen, werken we samen aan zelfredzaamheid zodat we de rechter kunnen vragen het bewind op te heffen.


Praktische zaken

Als je onder bewind staat heb je zelf geen toegang meer tot de rekening waar je inkomen of uitkering op binnenkomt. De bewindvoerder opent bij de start van het bewind een beheerrekening voor alle geldzaken en een leefgeldrekening voor jouw week- of maandgeld. Je eigen bankrekeningen vervallen. Je mag zelf geen nieuwe bankrekening meer openen. Als je de kosten voor het bewind zelf kan dragen, wordt er een vast bedrag, vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, maandelijks aan de bewindvoerder uitbetaald. Bij de start van het bewind zijn er ook vastgestelde opstartkosten en er zijn griffiekosten, zie tarieven. Kan je dit niet betalen dan is er een mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor de bewindvoeringskosten. Wij zullen dit, indien van toepassing, na de instelling van het bewind voor je aanvragen bij de gemeente.


Regio en werkgebied

Het werkgebied van de Raadsmannen Bewind spreidt zich uit over meerdere regio’s. Zo werken wij tussen Den Haag, Leiden, Gouda en de bollenstreek. Als je twijfelt over het werkgebied en de woonplaats bel gerust, dan overleggen we telefonisch of de mogelijkheid voor een samenwerking aanwezig is.


Bereikbaarheid

Bewindvoering is een ingrijpende maatregel en het is dus belangrijk om snel en goed contact te hebben met de bewindvoerder. Om die reden kan je gewoon elke werkdag bellen met 0252 864455 tijdens de opengestelde uren. U kunt ons bereiken van negen tot tien. Een e-mail naar info@deraadsmannen.nl wordt altijd binnen twee werkdagen beantwoord.